Sesja 5

Jeśli wszystko ma się zmieniać, to podsumowaniem konferencji musi być Debata o przyszłości. Chcemy, aby na tej debacie wzorem lat uprzednich sformułować konkretne zadania do zrealizowania na progu 2021, bo na konferencjach Stormwater Poland nie chcemy się tylko spotykać, ale krok po kroku zmieniać świat, tak by deszczówka uznawana była za cenny zasób, a nie zagrożenie . To jest możliwe! Bardzo dużo już się zmieniło. Czy pamiętacie Państwo, że na Stormwater Poland 2017 mówiliśmy jeszcze o ściekach opadowych, a nie wodach opadowych, postulowaliśmy, że w Polsce przydałby się atlas opadowy jak KOSTRA w Niemczech, że warto byłoby finansowo wspierać retencję wód opadowych w każdej skali?

Wtedy nie sądziliśmy, że retencja stanie się tematem istotnym w kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta Polski, a Unia Europejska swoją politykę przeorientuje na „Nowy Zielony Ład” i walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Czeka nas niezwykle ciekawy okres, w którym znaczne środki finansowe będą płynąć do Polski. Czy dobrze je wykorzystamy? Możliwość radzenie sobie z deszczówką już obecnie staje się ograniczeniem rozwoju terenów zurbanizowanych. Czy dalszemu rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszyło mądre zarządzanie wodami opadowymi? Chcemy dalej zmieniać świat wód opadowych współtworząc obraz przyjaznych i bezpiecznych miast w Polsce, ale możemy to tylko zrobić razem.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny