Sesja 2

Zgodnie z hasłem myśl globalnie, działaj lokalnie (think global act local), liczymy, że druga sesja konferencji, zatytułowana Miasto z klimatem przybliży Państwu przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym. Warto przy tym pamiętać, że województwo śląskie jest obszarem szczególnie narażonym na ekstremalne opady w Polsce, bo przez Bramę Morawską napływają często wilgotne masy powietrza z południa Europy. Naszą intencją jest, aby przez Bramę Morawską napływały nie tylko opady, ale także idee w jaki sposób możemy radzić sobie wspólnie ze zjawiskami ekstremalnymi takimi jak susze i ekstremalne deszcze w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako RetencjaPL mieliśmy w Katowicach już zaszczyt prezentować tworzony dopiero Atlas PANDa na konferencji w ramach COP24. W roku 2021 chcielibyśmy pokazać w tym samym miejscu, jak opracowany już atlas PANDa i powstały na jego bazie portal waterfolder.com realnie przyczyniają się do modernizacji i uodpornienia na zmiany klimatu systemów odwodnienia w Polsce.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny