Sesja 1

Będąca partnerem konferencji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje łącznie 41 gmin (w tym 26 gmin miejskich). Na obszarze ponad 2500 km2 mieszka, pracuje i kształci się ponad 2 200 000 osób. To zatem olbrzymia metropolia, która każdemu z nas kojarzy się dodatkowo z największym w Polsce centrum przemysłu. Wszystko to generuje liczne wyzwania związane z wodami opadowymi, dodatkowo spotęgowane przez fakt, że cały obszar jest położony na wododziale dwóch największych rzek Polski, co często oznacza brak dostępu do naturalnych odbiorników wód opadowych. Ponadto wraz z industrializacją obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego doszło do licznych przekształceń sieci hydrologicznej, wiele rzek zarurowano, zmieniono ich bieg lub skanalizowano, a w wyniku osiadań terenów zmieniły się spadki i kierunki spływów, a nawet pojawiły się obszary depresyjne. Stawia to trudne, ale zarazem pasjonujące wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć razem. Liczymy, że na sesji tej usłyszymy o diagnozie stanu gospodarki wodami opadowymi na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz o możliwych kierunkach jej poprawy. Mamy nadzieję, że uda nam się także pokazać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych. Na koniec naszą ambicją jest pokazanie innej mniej znanej zielonej strony obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego oraz potencjału wykorzystania lokalnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny