Konferencja - WaterFolder Day 2023
KONFERENCJA

KONFERENCJA

WaterFolder Day 2023Tak jak w pierwszej edycji w Katowicach chcemy dać Państwu wybór pomiędzy szeregiem równoległych wykładów i szkoleń, a nawet praktycznych warsztatów i wyjazdów studyjnych. Chcemy, abyście mieli Państwo komfort wyboru takiego programu WaterFolder Day, który najbardziej odpowiada Waszym potrzebom. Mając na uwadze powyższe przesłanki w trakcie drugiej edycji WaterFolder Day planujemy organizację szkoleń i warsztatów skupiających się wokół pięciu głównych bloków:


Blok prawny

dotyczący aspektów prawnych projektowania, w tym odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych oraz stosowania normatywów i wytycznych technicznych;


Blok odwodnienia komunikacyjne i kanalizacja deszczowa

obejmujący nowe wytyczne i nową filozofię projektowania odwodnień drogowych i kolejowych oraz kanalizacji deszczowych, a także znajdujących się przy niej urządzeń czy zbiorników, wraz z prezentacją narzędzi na platformie WaterFolder ułatwiających niezbędne obliczenia hydrologiczne oraz dobór gotowych rozwiązań technicznych;


Blok dedykowany zielono-niebieskiej infrastrukturze

w którym zaprezentowane zostaną różne aspekty projektowania i eksploatacji rozwiązań z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak: zielone dachy, ogrody deszczowe, czy też systemy wykorzystania wód opadowych in situ;


Blok GIS i technologii cyfrowych

w którym chcemy dać Państwu możliwość odbycia praktycznych szkoleń w obsłudze pakietów specjalistycznego oprogramowania typu GIS oraz CAD, a także zapoznania się z nowymi technologiami, które pozwalają na łatwiejsze gromadzenie danych do projektowania, opracowywania dokumentacji projektowej i jej udostępniania wykonawcom;


Blok eksploatacyjny

obejmujący zagadnienia wydawania warunków technicznych, technologie poprawiające standard techniczny utrzymania obiektów, a także stosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych pozwalających na ocenę zdolności tranzytowych i retencyjnych systemów odwodnienia i planowanie zabiegów poprawiających parametry hydrauliczne sieci.


Liczymy, że wymienione bloki są zgodne z Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy przekonani, że tematyka WaterFolder Day jest adresowana nie tylko ściśle do projektantów, ale też do grona eksploatatorów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, inżynierów, deweloperów, architektów z którymi często uzgadniane są projekty. Liczymy, że WaterFolder Day posłuży spotkaniu i wymianie doświadczeń specjalistów z obydwu tych środowisk. Mamy także nadzieję, że WaterFolder Day przyciągnie wielu studentów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową i poszukują firm do rozpoczęcia praktyki.
Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny