Zastosowanie dronów do inżynierii wodnej – batymetria zbiorników


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny