Wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatu - WaterFolder Day 2023

Wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatu


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny