Prof. Ziemowit Suligowski - WaterFolder Day 2023

Prof. Ziemowit Suligowski

Prof. Ziemowit Suligowski

Politechnika Gdańska


Absolwent Politechniki Gdańskiej (1971), doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska (1977), doktor habilitowany nauk technicznych Politechnika Wrocławska (1992), profesor nauk technicznych 2007.

Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania i do kierowania, członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor wielu podręczników, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Członek Rady Programowej „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (organ Izby Projektowania Budowlanego), oraz Komitetu Naukowego miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”, Rady Programowej miesięcznika „Technologia Wody” i czasopisma „Ochrona Środowiska” (obecnie: Kierunek Wod. – Kan.). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika”, redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan.” (Verlag Dashofer).


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny