Prof. Witold F. Krajewski - WaterFolder Day 2023

Prof. Witold F. Krajewski

Prof. Witold F. Krajewski

University of Iowa


Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku prof. Witold F. Krajewski został mianowany dyrektorem Iowa Flood Center. Oprócz swojej pracy w Iowa Flood Center, prof. Witold F. Krajewski jest również przewodniczącym the Rose and Joseph Summers Chair of Water Resources Engineering na Uniwersytecie w Iowa, a także jest profesorem na wydziale Civil and Environmental Engineering and Research Engineer w IIHR-Hydroscience & Engineering.

W 1976 roku prof. Witold F. Krajewski otrzymał tytuł magistra, następnie w 1980 roku tytuł doktora w zakresie inżynierii środowiska i zasobów wodnych na Politechnice Warszawskiej. Do 1987 roku pracował na stanowisku hydrologa w Hydrology of the National Weather Service, następnie dołączył do grona profesorów na University of Iowa.

Zainteresowania naukowe dr Witolda F. Krajewskiego skupiają się wokół pomiarów, modelowania i prognozowania opadów za pomocą radaru i teledetekcji satelitarnej. Dr Krajewski opublikował ponad 190 artykułów w czasopismach.

Jest członkiem m.in. American Geophysical Union oraz American Meteorological Society. Był członkiem licznych komitetów, a także różnych organizacji zawodowych. Ponadto zasiadał w redakcyjnych kilku czasopism. Był redaktorem Advances in Water Resources. W 2012 roku był przewodniczącym Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. W 2012 roku otrzymał również nagrodę przyznawaną wybitnym wykładowcom: University of Iowa Graduate College Outstanding Faculty Mentor Award in Mathematical and Physical Sciences and Engineering.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny