Samer Muhandes - WaterFolder Day 2023

Samer Muhandes

Samer Muhandes


Samer jest dyplomowanym inżynierem budownictwa lądowego i akredytowanym kierownikiem projektu z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu odwodnień jak i zarządzaniu projektami technicznym. Samer prowadził i zarządzał szeroko zakrojonymi studiami wykonalności wdrożenia infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej, w tym szczegółowym projektem, oszacowaniem kosztów, analizą kosztów i korzyści oraz modelowaniem hydraulicznym dla zrównoważonych i tradycyjnych systemów odwadniających. Niedawno złożył doktorat w dziedzinie zrównoważonych systemów odwadniających w Imperial College London.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny