Piotr Falkowski - WaterFolder Day 2023

Piotr Falkowski

Piotr Falkowski

PSPRiKzTS


Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w branży sanitarnej zdobyte podczas wieloletniej pracy w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, biurach projektów oraz u jednego z wiodących producentów systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 4 lat pełni funkcję Dyrektora Biura  Stowarzyszenia PRiK i kieruje jego pracami. Reprezentuje PRiK w Radzie Wyrobów Budowlanych przy GUNB oraz w Komitecie Technicznym PKN nr 140 ds. rur, kształtek oraz armatury z tworzyw sztucznych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny