Michał Pancewicz - WaterFolder Day 2023

Michał Pancewicz

Michał Pancewicz

SCALGO


Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż. inżynierii i gospodarki wodnej oraz inż. budownictwa, od ponad 8 lat związany z gospodarką wodną.

W poprzednich latach zaangażowany w liczne projekty realizowane na rynku szwedzkim, dotyczące m.in. modelowania opadów nawalnych i przepustowości obiektów takich jak mosty i przepusty, a także analiz związanych z zagrożeniem i ryzykiem powodziowym.

Obecnie Market Developer w firmie SCALGO, odpowiedzialny za wdrożenie innowacyjnej platformy SCALGO Live w Polsce, służącej do m.in. analiz spływu powierzchniowego i miejsc zagrożenia powodziowego na skutek nawalnych opadów w oparciu o NMT dla całego kraju.

Zainteresowany innowacjami w gospodarce wodnej oraz tworzeniem miejsca dla wody w przestrzeni miejskiej i krajobrazie.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny