Mariusz Cytowski - WaterFolder Day 2023

Mariusz Cytowski

Mariusz Cytowski

Ecol-Unicon


Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku działalności zawodowej zaangażowany w wprowadzanie nowych rozwiązań, którego wspiera grono doświadczonych, ambitnych inżynierów pełnych pasji w dążeniu do usprawnienia systemów ochrony wód. Duże doświadczenie związane z certyfikacją oraz badaniami produktów. Kierownik projektu budowy pierwszego w Polsce stanowiska do badań skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz certyfikacji separatorów na zgodność z Normą PN-EN 858, co umożliwiło oznaczenie produktów znakiem CE. Kierownik projektu certyfikacji układów pompowych Ecol-Unicon, potwierdzona zgodność z normą PN-EN 1205-1 i uzyskanie certyfikatu CE na typoszeregi tłoczni ETS/ESS oraz pompowni EPS. Kierownik projektu Bumerang – systemu monitoringu urządzeń wod-kan. Obecnie zaangażowany w projekty R&D, skupiające się na wprowadzeniu urządzeń/rozwiązań poprawiających i usprawniających eksploatacje urządzeń wodno-kanalizacyjnych – układów pompowych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny