Klara Ramm - WaterFolder Day 2023

Klara Ramm

Klara Ramm

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie


Klara Ramm jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od prawie 20 lat. Doświadczenie zdobyła pracując jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmie Veolia. Obecnie pracuje w Politechnice Warszawskiej. Od wielu  lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uczestnicząc w wielu projektach dotyczących usług wodnych (m.in. ReNutriWater, Sektorowa Rada Kompetencji). Będąc przedstawicielką Polski w federacji EurEau uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny