Kirsten Eg - WaterFolder Day 2023

Kirsten Eg

Kirsten Eg

Veolia


Inżynier zorientowany na sprzedaż cyfrową. Posiada doświadczenie w rozwiązaniach z zakresu łagodzenia zmian klimatycznych, mapowania powodzi i systemów ostrzegania, rejestracji i redukcji GUS, kontroli systemów kanalizacyjnych oraz holistycznej kontroli całego obiegu ścieków. Koncentruje się na jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych danych w celu lepszego zrozumienia i wykorzystania systemu kanalizacyjnego z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i przyszłych inwestycji.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny