Katarzyna Zięba - WaterFolder Day 2023

Katarzyna Zięba

Katarzyna Zięba

DS LEX


Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

W pracy zawodowej łączy umiejętność stosowania prawa z biznesowym podejściem do analizowanych przedsięwzięć.

Po ukończeniu studiów związana z gdańską firmą doradczą, specjalizującą się w świadczeniu usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i przedsiębiorstw komercyjnych. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym również projektów finansowanych ze środków unijnych i funduszy norweskich. Posiada rozległą wiedzę w obszarze funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej gospodarki komunalnej.

Zaangażowana w liczne analizy instytucjonalne, w tym związane z problematyką występowania pomocy publicznej i udzielaniem zamówień in-house.

W ostatnim czasie szczególnie zainteresowana problematyką projektów PPP, bierze udział w ich przygotowaniu jako doradca partnerów publicznych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny