Prof. Carlo De Michele - WaterFolder Day 2023

Prof. Carlo De Michele

Prof. Carlo De Michele

Politecnico di Milano


Carlo De Michele jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Hydrology and Water Engineering na Politecnico di Milano. Tytuł doktora w zakresie Inżynierii Wodnej uzyskał w 1997 roku. Jest członkiem EGU (European Geosciences Union), Italian School of Statistical Hydrology oraz członkiem Committee on Probability and Statistics in the Physical Sciences C(PS)2 of the Bernoulli Society. Jest również redaktorem czasopism takich jak:  Hydrology and Earth System Sciences, współredaktorem pisma Advances in Water Resources, a także doradcą krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. W lata 2000-2012 był członkiem/ekspertem Komitetu Narodowego kwalifikującego do zawodu inżyniera. Wydaje ekspertyzy dla kilku agencji, m.in.: NERC, NASA, Research Foundation – Flandria.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny