Anna Sosnowska - WaterFolder Day 2023

Anna Sosnowska

Anna Sosnowska

Politechnika Warszawska


Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska (teraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej, a krótko po obronie pracy dyplomowej w 2013 roku została jego pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Napisała rozprawę doktorską z zakresu badania morfologii koryt rzecznych z wykorzystaniem metod teledetekcji i jest w trakcie procesu prowadzącego do uzyskania stopnia doktora. W międzyczasie współpracowała z kilkoma biurami projektowymi, pracując w charakterze asystenta projektanta w projektach z zakresu inżynierii wodnej. 


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny