Prof. Anna Januchta-Szostak - WaterFolder Day 2023

Prof. Anna Januchta-Szostak

Prof. Anna Januchta-Szostak

Politechnika Poznańska


Doktor habilitowany inżynier architekt, profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury PP (przez dwie kadencje 2002-05 i 2012-16 prodziekan WA PP). Wiedzę i doświadczenia praktyczne zdobywała m.in. w Holandii (Croonen Adviseurs b.v. w ‘s-Hertogenbosch i Avans Hogeschool w Tilburgu). Ekspert w zakresie kształtowania miejskich obszarów nadrzecznych i zagospodarowania wód opadowych w miejskiej przestrzeni publicznej.

Była kierownikiem kilkunastu projektów badawczych oraz ekspertem zewnętrznym w międzynarodowym projekcie REURIS (2009-11), dotyczącym rewitalizacji rzek miejskich, członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz grupy doradczej ds. programu strategicznego „Rzeka w mieście” w Poznaniu (2011-12), a od 2016 roku jest członkiem zespołu UM Poznania ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą w Poznaniu. Laureatka m.in. nagrody Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki (2008) oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2014).

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: „Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych” (2011), „Front wodny Poznania – Dolina Warty. Rewitalizacja związków z rzeką” (2011) oraz „Miasta przyjazne rzekom” (2019). Organizowała dwa cykle konferencji naukowych w Poznaniu: międzynarodowy pt. „Water in the townscape” oraz krajowy pt. „Człowiek-Ekologia-Architektura”.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny