TORMEL - WaterFolder Day 2023

TORMEL

Strona internetowa: WWW
Dokument:

TORMEL


Jesteśmy firmą specjalizującą się w budownictwie infrastruktury lądowej, z doświadczeniem w prowadzeniu prac związanych z budową linii kolejowych, tramwajowych, drogowych oraz kompleksowym prowadzeniem prac spawalniczych.

Nieustający rozwój pozwala nam na podejmowanie wielomilionowych kontraktów, realizowanych na terenie całej Polski, a wciąż rosnący zespół specjalistów pracujących w naszych szeregach gwarantuje sukces w powodzeniu podejmowanych tematów.

Obszary działania:

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W zakresie działalności firmy jest obszar, który wykonuje wszelkie roboty drogowe m.in. budowę, modernizację placów, chodników i ulic.

  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • podbudowy betonowe lub z kruszywa
  • układanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe itp.)
  • wykonanie nawierzchni asfaltowych lub z kostki betonowej / kamiennej

Realizowane przez firmę zadania są zgodne z obowiązującymi normami, wymogami technicznymi i/lub Inwestora, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

 

INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA

Kompleksowe usługi w zakresie  budowy, oraz modernizacji linii tramwajowych, obejmujących w szczególności wykonawstwo robót torowych, w zakresie podtorza, układu torowego i prac towarzyszących

SPAWANIE I NAPAWANIE

Wykonujemy spoiny termitowe i elektryczne szyn kolejowych i tramwajowych, suwnicowych, dźwigowych,  a także napawanie i szlifowanie szyn.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny