Scalgo - WaterFolder Day 2023

Scalgo

Strona internetowa: WWW
Dokument: DO POBRANIA

Scalgo


SCALGO powstało w celu wprowadzenia na rynek najnowocześniejszej technologii przetwarzania ogromnych danych wysokościowych. Posiadając ponad 20 lat doświadczenia w badaniach naukowych nad przetwarzaniem algorytmów przestrzennych, SCALGO opracowało innowacyjną platformę SCALGO Live, służącą do m.in. pracy z gospodarką wodną. Platforma wykorzystywana jest obecnie przez ponad 18 000 inżynierów, planistów, architektów i specjalistów innych dziedzin w Europie.

SCALGO Live zapewnia natychmistowy dostęp do analiz przeliczonych w skali całego kraju, również dla Polski. Analizy opierają się na numerycznym modelu terenu, oferując w rezultacie natychmiastowy dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych do m.in. efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę, czy rozwiązania retencjonujące wodę.

 


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny