GRUNDFOS - WaterFolder Day 2023

GRUNDFOS

Strona internetowa: WWW
Dokument:

GRUNDFOS


Grundfos jest największym na świecie producentem pomp i dostawcą kompletnych rozwiązań pompowych w zakresie zaopatrzenia w wodę, ścieków, usług budowlanych i przemysłu. Wspieramy naszych klientów od fazy planowania, poprzez projektowanie i uruchamianie systemów pompowych Dostarczamy kompletną technologię, która spełnia oczekiwania Inwestorów. Dzięki połączeniu technicznego know-how, wiodącej pozycji w branży i rozwoju produktów dostarczamy kompletną technologię, która spełnia oczekiwania Inwestorów. Symulacje obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), które wykonujemy są przykładem użytecznego narzędzia, umożliwiającym zainteresowanym stronom faktyczne udowodnienie wybranego projektu przed wykonywaniem inwestycji. Na życzenie klienta firma Grundfos może świadczyć usługi symulacji CFD takich pompowni.

Grundfos is the world’s largest pump manufacturer and a full line supplier of pump solutions within water supply, wastewater, buildings services, and industry. With Grundfos represented by more than 80 companies in more than 55 countries and more than 250 Grundfos partners, we offer local expertise and support wherever you are. We support the planning, designing and commissioning of pumping systems, and we deliver the technology that can meet our customers’ objectives.

Experts in flood control with our innovative and reliable flood control solutions we go further than most to prevent flooding in a financially and environmentally sustainable way.

 

Pompowanie przeciwpowodziowe charakteryzuje się wymaganiem wysokiego przepływu i niskiego podnoszenia. Pompy KPL, KPG, KWM o wysokim przepływie i małej wysokości podnoszenia są specjalnie zaprojektowane do pompowania dużych ilości wody. Często są instalowane w kolumnach, co stanowi idealną konstrukcję do tych zastosowań. Niezawodność jest najważniejszym czynnikiem w przypadku przepompowni przeciwpowodziowych.

 

Grundfos oferuje kompletne, operacyjne systemy przeciwpowodziowe do ochrony obszarów miejskich i wiejskich, infrastruktury i dużych miast. Dzięki rozwiązaniu Grundfos do ochrony przeciwpowodziowej zyskujesz:

• Kompletne rozwiązanie obejmujące pompy i CFD, sterowanie i monitorowanie oraz wszelki sprzęt mechaniczny i elektryczny

• Wyjątkowo niezawodne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o typowo niskich godzinach pracy

• Energooszczędna, cicha i bezwibracyjna praca

• Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem projektowym, aby pomóc w procesie projektowania i planowania

• Wsparcie w zakresie instalacji, uruchomienia, obsługi i serwisu, w tym konserwacja prewencyjna

Pump Gate– to innowacyjne rozwiązanie firmy Grundfos łączy w sobie zasuwę przeciwpowodziową i wydajne pompy o przepływie osiowym. Mogą być one instalowane na istniejącym kanale lub korycie rzeki. Dzięki temu wyeliminowana zostaje potrzeba zbiornika i przepompowni.

Zabudowa pompy zatapialnej bezpośrednio w zastawce oznacza, że funkcję zasuwy można połączyć z funkcją przepompowni i zbiornika. Jest to rozwiązanie, które sprawdza się na terenach zabudowanych, gdzie nie ma miejsca na tradycyjną pompownię i zbiornik przeciwpowodziowy lub tam, gdzie wymagania spełnia zastawka pomp na istniejącej drodze wodnej. Klapę przeciwpowodziową i siatkę można otworzyć, aby odprowadzić zatrzymaną wodę za pomocą przepływu grawitacyjnego. A jeśli woda na zewnątrz śluzy podniesie się, bramę pompy można zamknąć, aby zablokować przepływ wsteczny. Jeśli zatrzymana woda osiągnie określony poziom, pompa zacznie działać w celu wymuszonego rozładowania zatrzymana woda.

Takie podejście daje wymierne korzyści:

• Brak konieczności dodatkowego gruntu przy kosztownym procesie pozyskiwania gruntów,

opóźnienia prawne.

• Prosta instalacja na istniejącej drodze wodnej.

• Prosta obsługa, ponieważ pompy są zintegrowane z zastawką.

• Niskie koszty utrzymania.

Więcej informacji : https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-6129026.pdf


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny