RetencjaPL

Pracujemy razem, ponieważ woda jest dla nas wartością. Jesteśmy firmą konsultingową, wdrażamy dobre praktyki w projektowaniu i zarządzaniu wodami opadowymi, łącząc nowoczesną wiedzę, usługi i rozwiązania IT.

Jesteśmy organizatorem wydarzeń branżowych – największej konferencji dotyczącej wód opadowych w rejonie CEE – STORMWATER POLAND, jedynego w Polsce dnia dla projektantów zajmujących się deszczówką WaterFolder DAY  oraz licznych szkoleń i webinarów z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowym których program, tematykę oraz czas trwania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasi eksperci

Prowadzący nasze szkolenia to eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, którzy chętnie podzielą się z Państwem wiedzą, know-how oraz wnioskami z codziennej praktyki.

Jacek Zalewski

Jego kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji w gospodarce wodnej: od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Renata Woźniak-Vecchie

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z projektowaniem infrastruktury sanitarnej na terenach zurbanizowanych: odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zagospodarowaniem wód opadowych, analizą i monitoringiem hydraulicznym systemów odwodnieniowych.

Prof. Paweł Licznar

Od początku swojej pracy zawodowej związany z zagadnieniami wody, a w szczególności krążeniem wody w mieście. Prowadził liczne badania dotyczące prognozowania rozbiorów wody w systemach wodociągowych, monitoringu i modelowania opadów na obszarach miejskich oraz modelowania systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Tomasz Glixelli

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Poznaj pełną ofertę firmy RETENCJAPL