RETENCJAPL - WaterFolder Day 2024

RETENCJAPL

Strona internetowa: WWW

RETENCJAPL


Retencjapl jest wiodącym konsultantem w cyfrowym zarządzaniu wodami opadowymi.

Nasze flagowe marki to platforma cyfrowa WaterFolder, Atlas Deszczów Miarodajnych PANDa, oraz oprogramowanie służące do zarządzania siecią GIS-Hub.

 

WaterFolder to pierwsza i jedyna taka platforma dla projektantów, która pozwala na dobór urządzeń wielu producentów z branży wod-kan.

Już w tej chwili korzysta z niej ponad 6000 użytkowników!

Zaloguj się i sprawdź – projektowanie nigdy nie było tak proste!

www.waterfolder.com

 

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to nowoczesne narzędzie pozwalające na profesjonale zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach i gminach, które zawiera aktualne, precyzyjne i niepodważalne dane opadowe z okresu 30 lat dla rozdzielczości przestrzennej 5 x 5 km.Jeśli szukasz aktualnych, precyzyjnych i niepodważalnych danych opadowych, które dadzą Tobie przewagę nad innymi projektantami pracującymi na starych modelach, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych – skorzystaj z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa https://atlaspanda.pl/o-projekcie/

Aplikacja GIShub to oprogramowanie służące do zarządzania siecią.

Aplikacja GIShub pozwala na:

-prowadzenie baz danych GIS sieci wod-kan i deszczowej oraz bazy powierzchni uszczelnionych

-automatyczne naliczanie wartości opłat

-rozliczenia z Wodami Polskimi i mieszkańcami, w oparciu o spójną bazę danych o nieruchomościach

-inwentaryzowanie i paszportyzację majątku

-nowoczesne zarządzanie i wspomaganie bieżącej eksploatacji

Sprawdź na: https://retencja.pl/aplikacje/gishub/


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny