Wavin - WaterFolder Day 2024

Wavin

Strona internetowa: WWW
Dokument: DO POBRANIA

Wavin


Firma Wavin należy do grupy Orbia i jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla światowego przemysłu budowlano-infrastrukturalnego.

 

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w rozwijaniu swoich produktów, przyczynia się do polepszenia poziomu życia ludzi na całym świecie – poprzez budowę zdrowego, zrównoważonego środowiska do życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę zaopatrzenia w wodę, zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych, tworzenie miast odpornych na zmiany klimatu, czy też projektowanie wygodnych przestrzeni mieszkalnych,

 

Wavin współpracuje z jednostkami samorządowymi, inwestorami, projektantami i wykonawcami, aby wspierać społeczności, budynki i infrastrukturę w przygotowywaniu się do wyzwań przyszłości. Wavin zatrudnia ponad 12 tys. pracowników w około 65 zakładach produkcyjnych na całym świecie, obsługując ponad 80 krajów za pośrednictwem globalnej sieci sprzedaży i dystrybucji.

 

 

Każda decyzja ma znaczenie

Oto, co wiemy na pewno: Zmiany klimatu i ich skutki jeszcze przez dziesięciolecia będą kwestią o krytycznym znaczeniu. A miasta odczuwają ogromny ciężar tego wyzwania.

Adaptacja klimatyczna w miastach jest niezbędna, abyśmy mogli przetrwać. Razem musimy stworzyć przyjazne miasta, w których będziemy czuć się bezpiecznie jak w domu. Dlatego właśnie każda decyzja, którą teraz podejmujemy, jest kluczowa dla osiągnięcia odporności miast.

Wraz z rozwojem miast stajemy przed wyzwaniem radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych, dlatego nasze rozwiązania muszą być inteligentniejsze i współdziałać ze sobą, aby rozwiązać pięć dużych wyzwań w zakresie odporności na zmiany klimatyczne: powodzie, susze, stres termiczny, wyczerpywanie się zasobów wód gruntowych i zanieczyszczenie wód powierzchniowych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny