luty 2021 - WaterFolder Day 2023

NIK pozytywnie o Stormwater

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Informacja o wynikach kontroli. Zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych” wymienia jako ważne wydarzenie fakt, że w zeszłorocznej edycji Stormwater Poland uczestniczyli i wystąpili pracownicy PGW Wody Polskie. Dziękujemy za docenienie!


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny